Vybrané obce a města České Kanady

Český Rudolec
Obec s přibližně 600 obyvateli se připomíná již v polovině 14. století. Zdejší tvrz jako středisko většího panství byla roku 1861 přestavěna na zámek, jenž díky svému vzhledu dostal přízvisko "Malá Hluboká". V současnosti je však ve špatném stavu a postupně prochází rekonstrukcí. Z dalších pamětihodností je zde pozdně gotický farní kostel sv. Jana Křtitele z 15. století. V nedaleké vísce Peníkov se při budově bývalého vodního mlýna nachází zrekonstruovaná vodní pila z první poloviny 19. století.
Další informace na www.ceskyrudolec.cz
Infrastruktura: restaurace, ubytování, autobusové spojení.

Kaproun
Malá víska pod Vysokým Kamenem čítající několik domů, obklopená lesem uprostřed horské louky. Zajímavá je zejména nedaleká lesní zastávka úzkorozchodné železnice, malebně skrytá uprostřed lesů. V roce 2000 zde byla odhalena pamětní deska Mistra Járy Cimmrmana, v roce 2002 pak členy stejnojmenného divadla i mistrova socha. To vše na památku 100. výročí, kdy byl na tomto místě vyloučen Cimrman z přepravy. O této příhodě se můžete více dočíst na stránkách Jindřichohradeckých místních drah. Nedaleko od Kaprounu se vypíná i nejvyšší bod České Kanady, Vysoký kámen.
Infrastruktura: restaurace, ubytování, autobusové a vlakové spojení.

Kunžak
Obec se připomíná již roku 1288 jako "Künigsecke" (=královský klín). Tento název vznikl zřejmě od toho, že osada byla tehdy královským zbožím a její území zabíhalo jako klín do dominia Vítkovců. Druhou možností jak si vyložit název obce, jsou staromaďarská slova Kun (=náčelník rodu) a Šak (=poddaný lid). Po porážce Maďarů na řece Lechu v roce 955 rozdělil Boleslav I. zajaté Kumány jako otroky na svá území. Tak se dostali i do Kunžaku, kterému mohli pomoci k dnešnímu názvu. Historicky pravděpodobnější je však první zmíněná verze.
Kunžak je menší letovisko obklopené lesy a rybníky, v okolí se vyskytují zajímavé žulové balvany a viklany. Roku 1339 získali Kunžak páni z Hradce, roku 1385 se poprvé uvádí jako městečko a postupně získává řadu privilegií. V době třicetileté války bylo městečko značně poničeno, což způsobilo jeho úpadek. Architekturu výrazně pozměnily přestavby po velkém požáru v roce 1808.
Z dochovaných památek si všimneme především kostela sv. Bartoloměje. Původní gotická stavba asi z roku 1370 byla několikrát postižena požáry. Čtyřboká, ve vyšších patrech osmiboká věž kostela pochází z roku 1556. Jeho hlavní oltář s obrazem sv. Bartoloměje pochází z roku 1879. Hranolová pětipatrová věž, přistavená k jižní straně kostela v roce 1556 je vysoká 24,8 metrů. Na náměstí stojí barokní žulová kašna ze 17. století, která byla celá vytesána z jednoho kusu kamene. Barokní technickou památkou je most se sochou sv. Jana Nepomuckého ze 2. poloviny 18. století, nacházející se v místní části Velké Podolí.
Další informace na www.kunzak.cz
Infrastruktura: restaurace, ubytování, koupání, autobusové spojení, čerpací stanice.

Maříž
První zmínky o této malé vesničce nacházející se jen pár set metrů od historického trojmezního kamene Čech, Moravy a Rakouska, jsou již ze 14. století. Původní tvrz byla počátkem 18. století přestavěna na klasicistní zámek, z něhož dnes zbyla pouze zřícenina. Po roce 1945 začala celá vesnice chátrat a upadat a v roce 1989 zde žilo pouze několik starousedlíků. Po odstranění železné opony vznikla v roce 1991 v bývalé kovárně ojedinělá keramická a textilní dílna a také Oáza Maříž s restaurací, viz www.aokmariz.cz. Rozhodně doporučuji tuto znovuobjevenou vesničku navštívit.
Infrastruktura: restaurace, ubytování.

Nová Bystřice
Město ležící při česko-rakouské hranici 16 km jihovýchodně od Jindřichova Hradce. Mezi hlavní zajímavosti patří kostesl sv. Petra a Pavla, úzkorozhodná železnice či bývalý zámek. Město nabízí také různé možnosti sportovního vyžití. Více informací zde
Infrastruktura: restaurace, ubytování, autobusové a vlakové spojení, čerpací stanice.

Pomezí
Pravděpodobně někdejší hlavní centrum kolonizace jihovýchodních Čech. Zdejší kostel sv. Jana Křtitele, původně románský (kolem 1232), byl upraven kolem roku 1300. Loď byla později zrušena a presbytář upraven na samostatný kostel. V bezprostředním okolí kostela byla v nedávné době archeologickým průzkumem odkryta falc (hrad) z konce 12. století, celá lokalita je opevněna dvojitým zemním valem a příkopem. V údolí mezi Pomezím a Landštejnem byla také odhalena zaniklá středověká ves. V blízkosti se nachází hrad Landštejn. Více informací zde.

Slavonice
Malebné město při rakouské hranici na pomezí Dačické kotliny a Javořické vrchoviny. Slavonice jsou nádhernou ukázkou renesanční architektury, prakticky celé centrum je zachovalou rezervací renesančncíh domů a památek. Město nabízí i bohaté možnosti kulturního a sportovního vyžití. Více informací zde
Infrastruktura: restaurace, ubytování, autobusové a vlakové spojení, čerpací stanice.

Staré Město pod Landštejnem
Obec se poprvé připomíná ve 14. století jako trhová ves, v 15. století byla povýšena na městečko. Kostel Nanebevzetí Panny Marie je trojlodní pozdně gotická stavba z let 1495 - 1520. Hlavní oltář je barokní z 18. století. Samostatná hranolová věžová zvonice pochází ze století sedmnáctého. U kostela se nachází kamenný most o dvou obloucích z doby kolem roku 1800. Na okraji obce stojí zachovalý židovský hřbitov. V nedaleké Dobrohoři se nachází empírová budova bývalého zámečku z 19. století, která dnes slouží jako hospodářský objekt.
Další informace na www.staremestopl.cz
Infrastruktura: restaurace, ubytování, autobusové spojení.