Pěší turistika v České Kanadě

Zde uvedené trasy berte jako nástin možných turistických tras. Často kopírují značené stezky, jako výchozí i konečný bod si lze zvolit jakýkoliv z výše nabízených a tím jednotlivé trasy kombinovat dle potřeby. Lze též použít úzkorozchodnou železnici. Budete-li mít zájem, mohu Vám vypracovat podrobnější itineráře tras.

Naučné stezky

Graselovy stezky
Graselovy stezky jsou značené turistické trasy po místech, místy, kde loupil a skrýval se loupežník Johann Georg Grasel. Vedou po obou stranách rakousko - české hranice. Tvoří sedm výletních okruhů kolem obcí a měst – Raabs (10,5 km), Karlstein (34,5 km), Dobersberg (46 km), Slavonice (23 km), Vratěnín (7 km), Nové Syrovice (10 km) a Nová Bystřice (29 km). Hranici překračuje stezka ze Slavonic přes Maříž do Dobersbergu (22 km). Z informačních tabulí se dozvíte o historii tohoto kraje a lidí, kteří zde žili na přelomu 18. a 19. století. Graselovy stezky jsou v Rakousku značeny standardně bíločerveným pruhem, na české straně jsou značeny žlutým terčem orámovaným bílým písmenem „G“.

Kontakt:
» web: www.grasel.eu

Textilní stezka (okruh nad Novou Bystřicí)
Stezka mapující historii textilnictví začíná za Novou Bystřicí a opisuje oblouk severovýchodním směrem. Po stezce je umístěno sedm informačních tabulí. Stezka je vhodná pro cyklisty, v některých usecích vede i po cestách s neupraveným povrchem, jehož kvalita může kolísat v závislosti na počasí. Celková délka cca 25 km.

Kontakt:
» web: www.novabystrice.cz

Stezka 20. století (okruh od Nové Bystřice na jihovýchod)
Česko-reakouská přeshraniční stezka představuje ve dvou okruzích (dlouhém a krátkém) historický vývoj místního regionu ve 20. století. Po stezce je umístěno několik informačních tabulí. Krátký okruh měří 19 km a většina trasy vede po nefrekventovaných zpevněných cestách, větší část v Rakousku. Dlouhý okruh (cca 30 km) zabíhá až do Starého Města pod Landštejnem a některé jeho úseky vedou po lesních a polních cestách. Část stezky vede územím se zákazem vjezdu motorových vozidel.

Kontakt:
» web: www.novabystrice.cz

Stezka vyznání  (okruh od Nové Bystřice na jihovýchod)
Stezka v podobě pěti naučných tabulí ukazuje zásadní momenty dějin Novobystřického regionu, které úzce souvisely s proměnami nejen křesťanského náboženství. Vzhledem ke své délce (téměř 50 km) je vhodná spíše pro cyklisty a motoristy, ke všem tabulím lze dojet po silnicích se zpevněným povrchem.

Kontakt:
» web: www.novabystrice.cz

Jindřichův Hradec - Jindřišské údolí - Malý Ratmírov
Naučná stezka žabáka Jindry, cca 13 km. Z Jindřichova Hradce se vydáme do osady Jindřiš, u níž leží také pískárna hojně využívaná ke koupání. Z Jindřiše se pak kolem bývalého mlýna ponoříme do malebného Jindřišského údolí. Na pravém břehu Hamerského potoka můžeme shlédnout zbytky Vítkova hrádku na malé vyvýšenině před obcí Blažejov. Údolím vede naučná stezka s informačními tabulemi. Projdeme dále do malé vísky Dvoreček a nedaleko Hanusova (Fejtova) mlýna dojdeme do Malého Ratmírova, významného rekreačního střediska.

Kontakt:
» web: stezka.hamerskypotok.cz

Pěšky a vlakem

Úzkokolejkou Českou Kanadou  Jindřichův Hradec - Nová Bystřice  (a zpět)
Vyjíždíme z Jindřichova Hradce, speciální výhybka, tzv. kolejová splítka, nás zavede dovnitř kolejí normálního rozchodu. U Kanclova tuto trať opustíme a vjíždíme do Městského lesa. Zdejší vysoká kamenná zeď je torzem původní zdi postavené jako ochrana před zbloudilými kulkami střelnice c.k. vojska. První zastávka je u obce Jindřiš, přímo u Jindřišské pískárny, hojně využívaného koupaliště. Trať se dále vine kolem Jindřišského údolí, aby vystoupila u Malého Ratmírova. Objedeme rybník a přijíždíme do Střížovic. Ty jsou vyhledávanou zastávkou zejména houbařů. Dále jedeme malebnou měnící se krajinou až do zastávky Kunžak-Lomy, odkud se lze pěšky velmi pěkně projít k Vysokému kameni a na Kaproun. V sezóně je v této zastávce možnost občerstvení, parní vlaky zde stojí o něco déle. Právě zastávka Kaproun je naší příští. Je to nejmenší a nejklidnější zastávka na celé trati, často vyhledávaná houbaři. Je zde umístěna pamětní deska a socha Járy Cimrmana. Přetneme silnici a jsme u Senotína, nejvýše položené zastávky této trati (670 metrů n. m.). Máme před sebou krátké poslední stoupání a poté už jede vlak k Albeři vlastní vahou. Za velmi jasného počasí odtud můžeme vidět i Alpy. Zastavujeme ještě v Hůrkách (dobrá výchozí zastávka k cestě na Landštejn), poté mineme osadu Klášter a již se přibližujeme k rekreačnímu rybníku Osika. Za ním se ocitneme na nádherném kamenném viaduktu, na jehož konci stojí starý kamenný vodní jeřáb. Předposlední zastávkou je Albeř; odtud se často chodí na Osiku či do Kláštera. Končíme na nádraží v Nové Bystřici.

Vybrané doporučené trasy

Malý Ratmírov - Kunžak
Červená turistická značka celou cestu, cca 10 km
Z Malého Ratmírova pokračujeme chvíli podél hráze Ratmírovského rybníka, abychom zanedlouho přešli koleje úzkorozchodné dráhy a dostali se na cestu vedoucí ke Krvavému rybníku. Po jeho upravené hrázi pokračujeme krajem střídajících se lesů, luk a menších rybníčků až k silnici vedoucí do Kunžaku.

Kunžak - Vysoký Kámen - Landštejn
Červená turistická značka celou cestu, cca 18 km Z městečka Kunžak se vydáme skrze lesy až na Vysoký kámen. Pod Vysokým kamenem se červená značka potkává se silnicí č. 151 a odtud pokračují spolu až za osadu Kaproun, odkud pak červená značka vede hustými lesy až do Vitíněvsi u Landštejna a na Landštejn.
Od Vysokého kamene můžete také sejít po červené značce na východ a napojit se na modrou značku vedoucí na jih, která vás provede rozlehlými lesy až k Landštejnu.

Landštejn - Staré Město pod Landštejnem - Slavonice
Červená turistická značka celou cestu, cca 13 km
Z Landštejna se vydáme na jih. Cesta lemuje silnici, jež je značená také jako cyklostezka. "U kříže" se potkávají a zavedou nás až do Starého Města pod Landštejnem. Odtud se skrze Slavonický les vydáme do městečka Slavonic. Asi 3 km před Slavonicemi začíná naučná stezka čs pohraničního opevnění, která sleduje červenou turistickou značku.

Lesní hotel Peršlák - Nový Vojířov - Nová Bystřice
Zelená turistická značka od Nového Vojířova, cca 7 km
Kousek od hotelu Peršlák se nachází i nejsevernější bod Rakouska. Odtud se můžeme vydat jednou z cest do Nového Vojířova. Zde narazíme na zelenou turistickou značku, která nás podél silnice dovede až do Nové Bystřice. Lze též využít (od Peršláku) trochu jižněji se táhnoucí bývalé signální cesty, značené jako cyklostezka č. 1007. Podle ukazatele u hotelu Peršlák můžete dorazit i do Los Angeles, je to pouhých 14.925 km.

Lesní hotel Peršlák - U prokopského kříže - U nové vsi - Hejlíček
Zelená a modrá turistická značka cca 12 km
Od hotelu Peršlák se vydáme severozápadním směrem až narazíme na zelenou turistickou značku. Po ní se kolem rybníčků a mokřadů dostaneme k rozcestí U prokopského kříže, kde se nachází i malé odpočívadlo. Zelená značka odtud pokračuje do Lásenice, modrá pak kopcovitou krajinou s hustými lesy k rozcestí u Nové vsi. Pokračujeme-li dále po modré, dorazíme až na Hejlíček, kde si všimneme zejména hájovny a možná i nepatrných zbytků opevnění. Modrá značka pak pokračuje na hráz Kačležského rybníka. Oblast je poměrně bohatá na houby.

Jindřichův Hradec - Otín - Hospříz - Kačlehy - Kačležský rybník - Kunějov - Klenová - Landštejn
Žlutá turistická značka celou cestu, cca 35 km
Tato stezka kopíruje celá žlutou značku a takto celou ji najednou zřejmě nestačíte projít, ale nevadí není kam spěchat. Cestou se na ní napojují zelená (u Hospříze) a modrá (u Kačležského rybníka) značka. Cestou z Jindřichova Hradce projdete Otín, Hospříz a kolem Srního vrchu přes Kačlehy projdete kolem Kačležského rybníka, za nímž se vnoříte do lesů. Kopcovitou zalesněnou krajinou půjdete přes několik vesnic a kolem několika zajímavých vrcholů až do obce Senotín. Kolem této vsi vede krátká naučná stezka Senotín. Pokračujete dále po žluté přes Klenovou a posléze se opět noříte do lesa, abyste vyšli přímo na Landštejně, kde se střetává několik turistických tras.

Nová Bystřice - Osika - Klášter - Pomezí - Landštejn
Modrá turistická značka celou cestu, cca 13 km
Z Nové Bystřice se vydáme po modré značce a brzy se ocitneme v malé vísce Albeř, odkud je to jen kousek k rybníku Osika a stejnojmennému kempu. Modrá značka pak pokračuje kolem silnice č. 152 přes vsi Klášter (I) s kostelem Nejsvětější Trojice, a Klášter II, kde se od silnice odděluje a podél jiné stoupá až na Jelení vrch, kde se odpoutá a vine se lesy v nadmořské výšce kolem 700 metrů n. m. přes osadu Pomezí až na Landštejn. Cestou po modré značce můžeme sledovat areál 1. linie pohraničního opevnění.

Landštejnský okruh
Zelená turistická značka celou cestu, cca 8 km
Tento okruh začíná (a vlastně i končí) na rozcestí u Vitíněvsi blízko Landštejna. Vede přes kopcovitý a zcela zalesněný terén, cestou se pak částečně potkává i s modrou a červenou turistickou značkou.

Landštejn - Stálkov - Slavonice
Žlutá, zelená a červená turistická značka cca 13 km
Z Landštejna se vydáme po žluté značce kolem údolní nádrže a přes Mlýnský les do osady Stálkov. U Rákosového rybníka sejdeme na zelenou značku a kolem rybníků Horní a Dolní Šatlava (možnost koupání) projdeme kolem zaniklé vsi Pfaffenschlag, což je veřejnosti přístupná středověká zaniklá ves, a přijdeme k červené značce, která nás lesem kolem rybníčků a naučné stezky čs opevnění dovede až do Slavonic.
Jinou možností je pokračovat ze Stálkova po žluté značce do vsi Vlastkovec a odtud (příp. z nedaleké obce Dolní Bolíkov) na jih do Slavonic.

Landštejn - Český Rudolec
Modrá turistická značka celou cestu, cca 11 km
Z Landštejna půjdeme nedaleko údolní nádrže zprvu po třech značených trasách (modré, žluté a zelené). V jednom místě se modrá značka rozdvojuje, my se však podržíme té, která ještě chvíli pokračuje s již zmíněnými žlutou a zelenou. Zanedlouho se však každá rozbíhá jinam a modrá vede přes kopcovitý a zalesněný terén kolem Bukového vrchu do vsi Stoječín. Odtud pak opět střídavě zalesněnou krajinou mezi kopci až do Českého Rudolce.

Landštejn - Rožnov - Šibenik - Vysoký kámen
Modrá a červená turistická značka cca 13 km
Z Landštejna se vydáme po modré a u rozdvojení modré značky pak směrem na sever (doleva). Skrze lesy dojdeme na samotu Rožnov, u níž se nachází vrch také zvaný Vysoký kámen, tento je ovšem vysoký 725 m n. m. V Rožnově si můžeme povšimnout zbytků bývalé sklářské hutě. Modrá značka se po chvíli přivine k silničce a odtrhne se od ní opět až u vrchu Šibenik (732 m n. m.). Přibližně po kilometru narazíme na červenou značku a buď po ní můžeme sejít až na Vysoký kámen, nebo ještě chvíli pokračovat po modré, která ale stejně posléze vyústí do červené značky a na Vysoký kámen, pouze z druhé strany.

Vysoký kámen - Skalka - Mosty - Suchdol - Valtínov - Terezín - Zvůle
Červená - modrá - zelená - červená turistické značky cca 24 km
Od Vysokého kamene vyjdeme po červené a "Na jitrách" se napojíme na modrou značku. Kolem vrchu Skalka (703 m n. m.) nás zavede ke vsi Mosty, odtud pak dále přes kopec až k Suchdolu. Asi kilometr před obcí Suchdol se nedaleko cesty nachází bývalý viklan s názvem Trkal. Takovýchto menších a bývalých viklanů i dalších zajímavých kamenů se v této oblasti u Kunžaku nachází více. U Suchdola přejdeme na zelenou značku a míříme na jih lesem do Valtínova. Zelená značka pokračuje proměnlivou krajinou až ke vsi Terezín, před kterou se napojuje na červenou značku a míří lesem až na Zvůli (a zpět na Vysoký kámen).

Vysoký kámen - Zvůle - Český Rudolec
Červená turistická značka celou cestu, cca 15 km
Od Vysokého kamene zamíříme po červené značce na východ. Přivede nás na rozcestí s modrou značkou, my se však podržíme červené, po které dojdeme až k rybníku Zvůle s autokempem. Přes osady Terezín a Radíkov dojdeme poutavou, zpočátku převážně zalesněnou krajinou až do Českého Rudolce.

Nová Bystřice - Artoleč - Starohuťský vrch - Hadí vrch - Rajchéřov - Kraví vrch - Staré Město pod Landštejnem
Neznačené trasy, cca 23 km;  kopcovitá, zalesněná a téměř neosídlená krajina blízko hranic
Z Nové Bystřice se vydáme podél silnice do vsi Artoleč, za níž sejdeme na cestu vedoucí na jihovýchod (doprava). Povede nás převážně lesem, kolem Starohuťského vrchu (703,9 m). Asi kilometr za ním přijdeme na malé rozcestí a dáme se doleva. Po několika metrech ústí další odbočka doleva, my však pokračujeme rovně a až na dalším rozcestí zahýbáme doprava, na jih. Cesta nás provede kolem rybníka Kačer a přírodní rezervace Hadí vrch. Přiblížíme se k Rajchéřovu, na rozcestí nedaleko rybníka se však dáme doleva. Obejdeme vrch Kamenný štít a pokračujeme kolem Kravího vrchu až na rozcestí, na kterém se dáme doleva. Brzy přijdeme k silničce vedoucí kolem vsi Dobrohoř (popř. Dobrotín) do Starého Města pod Landštejnem.

St. Město p. Landštejnem - Dobrohoř - Veclov - Návary - Rajchéřov - Romava - Staré Hutě - Větrov - Dobrotín - St. M. p. L.
Neznačené trasy, cca 23 km;  kopcovitá, zalesněná a téměř neosídlená krajina blízko hranic
Vyjdeme ze Starého Města p. L. podél silnice směrem na jih a dojdeme k osadě Dobrohoř, jíž dominuje rozlehlý hospodářský dvůr a menší chátrající zámeček. Pokračujeme do vsi Veclov a odtud pak do Návar. Kousek za obcí opustíme silnici a vydáme se po místních stezkách na jih. Kolem Kamenného štítu (654,5 m) a Hadího vrchu (přírodní rezervace) dojdeme do oblasti zvané Rajchéřov, u něhož kdysi stála po válce zaniklá stejnojmenná ves. Nacházíme se nyní přibližně na místech, kde mělo podle původních plánů vzniknout velké zábavní a rekreační centrum. Projdeme-li však těmito zapomenutými kouty, jistě uvítáme, že se tak nakonec nestalo. Lesem podél Romavského potoka přijdeme až na Romavu. Zde také kdysi stávala stejnojmenná ves, po níž zůstaly zbytky zdí. Na rozcestí ve vsi se vydáme vpravo a vstoupíme opět do hlubokých lesů. Po necelém kilometru odbočuje vpravo cesta, která nás zavede na hráz rybníka Kačer (33 ha, chov ryb). Po dalším kilometru se silnička přibližuje Rakouské hranici (100 - 200 m vlevo). Na rozcestí se poté dáme doprava. Na dalším rozcestí za esovitou zatáčkou zvolíme silničku vedoucí přímo na sever a vystoupáme až k silnici pod kopcem Větrov (713,5 m). Odtud se můžeme dát doleva do Nové Bystřice, anebo směrem na východ (doprava) a některou z upravených cestiček přijdeme pod Stříbrný vrch. Odtud sestoupíme do obce Dobrotín. Zde si můžeme všimnout pěkně zachovaných zděných statků. Od Dobrotína vede silnička ke Starému Městu p. L.