Muzea v Jindřichově Hradci

Ve městě se nachází několik muzeí, z nichž dvě největší mohou nabídnout několik unikátů. Shodou okolností se obě nacházejí v bývalých jezuitských prostorách; jednou je to jezuitský seminář, podruhé jezuitská kolej. Méně zajímavé však nejsou ani ostatní.


Muzeum Jindřichohradecka

Muzeum Jindřichohradecka

Muzeum je známé především Krýzovými jesličkami, největším mechanickým betlémem na světě, a síní Emy Destinnové.


Národní muzeum fotografie

Muzeum fotografie a moderních obrazových médií

Areál bývalé jezuitské koleje hostí od roku 2002 sbírkový fond převážně české fotografie.


Dům gobelínů

Dům gobelínů, kulturních tradic a řemesel

Dům gobelínů - centrum tkalcovských řemesel navazuje na více než stoletou tradici existence gobelínových dílen ve městě. Sídlí v budově bývalého zámeckého pivovaru.


Muzeum československého opevnění

Vojenské muzeum

Expozice umístěné ve vstupní zámecké bráně pojednávají o čs. předválečné armádě z let 1918 až 1938 a věnují se zejména období zářijové mobilizace 1938.


Expozice historických šicích strojů

Expozice historických šicích strojů

Soukromá expozice historických šicích strojů mapující vývoj šicího stroje od roku 1860 až do roku 1950.