Státní hrad a zámek v Jindřichově Hradci

Komplex budov hradu a zámku v Jindřichově Hradci je po Pražském hradu a Českém Krumlově třetím nejrozsáhlejším zámeckým areálem v České republice, je národní kulturní památkou a zároveň nejvýznamnější památkou města. V jeho zdech se po sedm staletí měnily generace tří předních šlechtických rodů - pánů z Hradce (1220 - 1604), Slavatů (1604 - 1693) a Černínů z Chudenic (1693 - 1945).

Rozsah i podobu vtiskla panskému obydlí již nejstarší doba pánů z Hradce. První známý držitel (1220) Jindřich Vítkovec založil na zbytcích staršího knížecího hradiště na skalnatém ostrohu nad řekou Nežárkou kamenný hrad. Jádrem tohoto "Nového hradu" (latinsky "Novum castrum") byla zřejmě románská hranolová věž, později zbořená. Nejstaršími zachovalými objekty vnitřního hradu jsou válcová útočná a obranná věž (tzv. hladomorna nebo přesněji bergfrit) s přiléhajícím románsko-gotickým palácem ("Starý palác"). Úměrně rostoucímu mocenskému postavení hradeckých velmožů se postupně proměňovala i jejich rezidence v nákladně upravené reprezentační sídlo.

Po roce 1340 (za Oldřicha III. z Hradce) bylo Staré stavení podstatně rozšířeno o nový nádvorní trakt a současně byla zvětšena hradní kaple. Ústřední síň paláce vyzdobil roku 1338 anonymní malíř unikátními nástěnnými malbami s legendou o sv. Jiří, které co do rozsahu mají jen několik soupeřů po celé Evropě. Mimořádnou stavební aktivitou ožil hrad při velkorysé pozdněgotické přestavbě nejvyššího purkrabího Jindřicha IV. z Hradce. Z jeho doby pochází i Černá kuchyně v přízemí Červené věže (zvané též Menhartova věž), nejzachovalejší kuchyňský prostor našeho pozdního středověku, která je dodnes plně funkční. Jedním ze vzácných pokladů je také Jindřichohradecká Madona, gotická malba na dřevě z poloviny 15. století.

Nynější velkolepou podobu získalo panské sídlo za nejvyšších kancléřů království Českého Jáchyma z Hradce a Adama II. z Hradce ve druhé polovině 16. století, za účasti význačných italských architektů Antonia Ericera, Baltazara Maggiho, G. M. Facconiho, kameníků A. Melana, Antonia Comety a dalších umělců. Renesanční zámek s Novým stavením Adamovým, protějším tzv. Španělským křídlem a malými a velkými arkádami se zařadil k nejhodnotnějším stavebním celkům v českých zemích, v jednotlivostech dokonce ke špičkovým i zcela výjimečným dílům i v evropském kontextu, jako zejména zahradní rondel z let 1591 - 1598 se zlacenou štukovou dekorací, jedno z nejpůvabnějších děl evropské renesance. Přepychové interiéry zámku připomínají doposud tzv. Zelené pokoje s nástěnnými malbami a kazetovými stropy, které unikly ničivému požáru zámku v roce 1773.
Poslední majitelé, Černínové, neměli již na opravu zámku poškozeného požáry v letech 1773 a 1801 dostatek finančních prostředků, a tak se k záchraně poškozených a chátrajících budov přistoupilo až na počátku 20. století za účasti vídeňského architekta Humberta Walchera z Moltheimu. Celková rekonstrukce byla dokončena začátkem 90. let 20. století, od kdy je zámek otevřen pro veřejnost.

Prohlídkové trasy

Trasa A: Adamovo stavení a Rondel
Klasická zámecká expozice s komnatami zařízenými ve stylu renesance, baroka, rokoka, empíru a klasicismu. Za unikátní považujeme zejména tzv. Zelené pokoje a dílo malíře Petra Brandla "Josef Egyptský se dává poznat svým bratřím".
Trasa je otevřena od dubna do října a končí v hudebním pavilonu Rondel.
Trasa B: Středověký hrad
Středověký gotický hrad s původními interiéry, Královským sálem, hradní kaplí sv. Ducha, Černou kuchyní a unikátní nástěnnou malbou - Svatojiřskou legendou. Spatřit můžete i tzv. Jindřichohradeckou madonu, vzácnou pozdněgotickou deskovou malbu.
Trasa je otevřena od května do září, v květnu a září jen o sobotách a nedělích.
Trasa C: Apartmány 18. a 19. století
Prohlídka zahrnuje stručný stavebně-historický vývoj hradu a zámku. Seznámíte se s klasicistními pokoji v přízemí Adamova stavení a s Černínskou galerií. Prohlídka končí ve skvostném zahradním rondelu.
Trasa je otevřena od června do srpna.
Samostatná prohlídka Černé věže
Prohlídka věže, hladomorny a pozůstatků nejstarší hradní kuchyně. Z ochozu, na nějž vede 149 schodů, je nádherný výhled na město. Prohlídka je bez průvodce.
Přístupná v květnu a září o sobotách a nedělích, v červnu až srpnu denně. Při špatném počasí (vítr, déšť) se věž uzavírá.

Vybrané kulturní akce na zámku

Folková růže
Známý folkový festival. Hlavní koncerty se uskutečňují na třetím nádvoří.
Činoherní představení
Pravidelná představení Jindřichohradecké činohry na začátku prázdnin.
Noční prohlídky hradu a zámku s bílou paní
V době letních prázdnin (od konce července do začátku září vždy v pátek, sobotu a neděli) se konají pravidelné noční prohlídky s bílou paní. Během těchto obllíbených prohlídek se setkáte se skutečnými i smyšlenými postavami a událostmi, které se staly na dvoře pánů z Hradce či Slavatů, uvidíte také bílou paní a uslyšíte vyprávět a vzpomínat zámeckou kašnu.
Opera na zámku
Operní představení pod širým nebem v prostorách třetího zámeckého nádvoří pod taktovkou Národního divadla. Vždy na sklonku prázdnin.
Advent na zámku
Další atraktivní akcí je každoroční advent na zámku. Během něj můžete převážně na třetím zámeckém nádvoří nahlédnout do časů nedávno minulých, podívat se na živý betlém, ochutnat speciality černé kuchyně a navštívit některé z otevřených místností.
A mnoho dalších. Blíže se o kulturní akcích pořádaných na zámku dozvíte z oficiálních stránek hradu a zámku (viz kontakt).

Areál zámku je přístupný po celý rok, i mimo otevírací dobu (která je od dubna do října mimo pondělí) se tak můžete projít po nádvořích a zámek si prohlédnout alespoň "zvenčí". Zavítáte-li sem právě mimo otevírací dobu, můžete využít mojich průvodcovských služeb a dozvědět se tak alespoň něco zajímavého z historie hradu a zámku (bez návštěvy interiérů).

Pověsti a legendy

K jindřichohradeckému hradu a zámku se váží i některé zajímavé pověsti a legendy. Podívat se na ně můžete zde.

Areál hradu a zámku

Panský pivovar
K zámku přiléhá komplex budov bývalého panského pivovaru. Mohutný renesanční objekt z 16. století doplnily do dnešní podoby nové objekty z přelomu 19. a 20. století. Po pivovaru v Českém Krumlově je to nejrozsáhlejší historický pivovar u nás. Pivo se zde vařilo od 16. do začátku 20. století. V letech 1831- 1835 byl nájemcem panského pivovaru otec hudebního skladatele Bedřicha Smetany. Pivovar byl uzavřen roku 1967. V současné době je v zrekonstruované části umístěna expozice Domu gobelínů.
Zámecký mlýn
Součástí rozlehlého areálu je i zrekonstruovaná budova bývalého zámeckého mlýna. Ve mlýně je instalována původní Křižíkova vodní elektrárna, která je plně funkční a v provozu. Během sezóny slouží mlýn jako expozice tapisérií, ukázek tkalcovského řemesla a konají se zde různé zajímavé výstavy.
Zámecké akvárium
V podzemí Španělského sálu zámku, vedle mlýnu, je v sezóně otevřeno akvárium s expozicí našich sladkovodních ryb. Otevřeno denně 10:00 - 17:30 mimo pondělí.

Kontakt:

» tel.: +420 384 321 279
» e-mail: jindrichuvhradec@budejovice.npu.cz
» web: www.zamek-jindrichuvhradec.eu