Pěší turistika

Vycházky, trasy pro pěší, naučné stezky.

Naučné stezky

Jindrova naučná stezka
Stezka vede z Jindřichova Hradce od rybníka Vajgar kolem něj směrem na východ do Malého Ratmírova údolím Hamerského potoka (Jindřišské údolí). Potok v této oblasti vymodeloval jak úzký skalnatý kaňon, tak i širokou údolní nivu. Naučná stezka má část městskou vedoucí po břehu rybníka Vajgar a na ni navazující asi 10 km dlouhou pěší stezku. Trasa kopíruje červenou turistickou značku a je na ní umístěno celkem 21 informačních panelů, které mají vždy část určenou menším dětem. Celá trasa je dlouhá cca 11 km a více se o ní dozvíte zde:
» www.hamerskypotok.cz

Greenway řemesel a vyznání
Stezka připomíná řemeslné tradice a historické zápasy na pomezí Jihovýchodních Čech a Vysočiny. V Jindřichově Hradci navazuje na dálkovou cyklotrasu Greenways Praha - Vídeň. Jsou na ní umístěny informační tabule, přístřešky a sloupky. Na území Jindřichohradecka stezka vede po cyklotrase č. 32 a č. 1113.

Značené turistické trasy

Červená trasa:
Radouňka - ulice 9. Května - Pražská - Klášterská - Masarykovo náměstí. Zde se trasa větví, kratší část pokračuje na náměstí Míru, delší přes ulici Růžovou, Nábřeží a Denisovu směrem na Jindřiš.

Zelená trasa:
Nádraží - ulice Nádražní - Klášterská - Masarykovo náměstí - náměstí Míru - most přes rybník Vajgar - Vídeňská - Jiráskovo předměstí - Otín

Žlutá trasa:
Městský les - ulice Jarošovská - Masarykovo náměstí - náměstí Míru - zámek - Pod Vrchy - sídliště Hvězdárna

Tipy na výletní okruhy

Tyto trasy vycházejí vždy z centra města nebo jeho blízkosti a také tam končí. Něketré je možné vzájemně kombinovat. Jedná se pouze o výběr možných kratších výletů po městě a nejbližším okolí.

Procházka městem
Pro procházku městem můžete využít různé tištěné průvodce, které jsou k dispozici např. v informačním středisku města. Můžete si také samozřejmě najmout průvodce, který vám o městě poví i to, co se jinak běžně nedočtete. Možností, kam se podívat, není vskutku málo.

Stezka kolem Vajgaru
Tuto trasu započneme na hlavním náměstí, náměstí Míru. Vydáme se dolů k rybníku Vajgar a po mostě pokračujeme dále. Rybník nám na chvíli zmizí za domy, které lemují Vídeňskou ulici. U kruhového objezdu u nemocnice pokračujeme po chodníku, na malou chvilku se v mezeře mezi objeví Vajgar, aby nám za dalšími domy vzápětí opět zmizel. Kolem školy projdeme dále a dostaneme se až k tzv. Slavíkovu lesíku, kde začíná naučná stezka, které se budeme držet až k aquaparku. Mineme také nákupní centra a stále kolem Vajgaru přejdeme přes most. Za ním se dáme doleva, do Denisovy ulice. Cestu lemují rodinné domky a to až k bývalé městské plovárně, která dnes slouží k odpočinku, sportům či výletům na lodičkách. Za ní začíná stezka pro chodce a cyklisty, která nás dovede až na most pod náměstím, kde jsme začínali.
Celková délka je cca 4 km.

Na Polívky
Tato trasa vede kousek za město, k rybníků zvaným Polívky, které se nacházejí kousek od letiště. Vydáme se ke kostelu sv. Jakuba. Od něj využijeme trasu, které slouží také jako cyklostezka. Po ní se dostaneme až ke dvěma rybníčkům, za nimi můžeme dojít až na letiště. Rybníčky lze obejít a okruhem se vrátit zpět ke kostelu sv. Jakuba.
Celková délka trasy je cca 3,5 km.

Na Březskáč
Z města se vydáme po červené turistické značce na sever, směrem do místní části Radouňka. Projdeme ji a dojdeme do tzv. Staré Radouňky. Na rozcestí se od červené odpojíme a vydáme se doprava. Cesta nás dovede až k rybníku Březský, který slouží také ke koupání. Projdem kolem něj a vyjdeme u Dolního Skrýchova. Na kraji lesa nás vítá Galerie Špejchar, se sochařským parkem Josefa Andrleho a s čínskou restaurací. Po silnici se vracíme zpět do města.
Celková délka je cca 4 km.

Za Karlem Čapkem
Tato vycházka nás zavede jen kousek za město. Vyjdeme z centra kolem zámku (po žluté pěší) a překročíme most se stavidlem přes řeku Nežárku, kde žlutou opustíme a pokračujeme podél silnice. Po pravé straně nás zaujmou dvě bývalé vily. Za druhou se ponoříme do aleje mezi stromy a půjdeme podél řeky. Vyjdeme opět u silnice a podél ní zamíříme až k bývalé výletní restauraci Rudolfov, kde Karel Čapek psal svůj román Krakatit. V současné době je objekt v dlouhodobější rekonstrukci. Odpočinout a občerstvit se při posezení u splavu však můžeme o několik set metrů dále, na Dobrých Časech v objektu bývalého mlýna. Zpět do města se vrátíme po žluté pěší trase, kolem židovského hřbitova a opět podél řeky.
Celková délka je cca 3,8 km.

Do městského lesa
Chcete-li více do přírody, můžete se projít městským lesem, těsne na okraji města směrem na Pelhřimov. Vydáme se po žluté pěší trase, která nás postupně přivede až ke kolejím úzkorozchodné dráhy, která zde les protíná. U ní uvidíme zeď, jež měla chránit vlak před zbloudilými kulkami c.k. vojska, které mělo nedaleko svoji střelnici. Žlutá trasa by nás dovedla příjemnou krajinou až do Rodvínova, my se však kousek za zdí vydáme doprava, až narazíme na červenou pěší značku, po které se vrátíme podél Hamerského pototka zpět do města.
Celková délka je cca 5,5 km.

Jindřišským údolím
Trasu začneme na konci Denisovy ulice, kde opatrně přejdeme silnici vedoucí na Jindřiš. Následujeme červenou turistickou značku, podél níž vede také Jindrova naučná stezka. Většinou po lesních a polních cestách nás provede okrajem města až do vsi Jindřiš, na konci které se otevírá úchvatné Jindřišské údolí. Projdeme jím až do vsi Blažejov. Zde můžeme nasednout na úzkokolejku a vrátit se zpět do města. Lze se také vrátit zpět po zelené a/nebo žluté turistické značce (dalších 7 - 9 km).
Délka trasy z J. Hradce do Blažejova je cca 6,2 km.